Prowadzenie ksiąg handlowych

starsze małżeństwo korzystające z porad księgowejW Biurze Eltar zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych. Jest to bardzo pomocny element administrowania przedsiębiorstwa umożliwiający stałą obserwację jego sytuacji finansowej. W tego rodzaju księdze zapisywane są wszelkie zdarzenia gospodarcze, jakie tylko miały miejsce w danej firmie.

W ramach naszej oferty zapewniamy prowadzenie tzw. pełnej księgowości wraz z ewidencją podatkową. Oprócz tego sporządzamy okresowe sprawozdania statystyczne dla GUS i NBP, sprawujemy kontrolę formalno-rachunkową dokumentów, opracowujemy ewidencje środków trwałych oraz wyposażenia itp. W sposób chronologiczny tworzymy wnikliwe zestawienia salda, obrotów, a także aktywów i pasywów danego przedsiębiorstwa. W księdze handlowej zapisywane są m.in. kwoty wynagrodzeń pracowników, koszty czynszu, a także ewentualne zobowiązania kredytowe.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi handlowej?

Obowiązek prowadzenia księgi handlowej określa ustawa o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 2. Według niej, wymogowi podlegają:

  • spółki handlowe,
  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.

Te wszystkie podmioty mają obowiązek prowadzenia księgi handlowej w przypadku, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro w polskiej walucie.

Współpraca z naszym Biurem to bowiem gwarancja najwyższego standardu realizacji zleconej usługi. Zapewniamy rzetelne oraz bezbłędne prowadzenie księgi handlowej w Twoim przedsiębiorstwie. W celu ustalenia szczegółów serdecznie zapraszamy do współpracy!