Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

wykresy przychodów i rozchodówSpecjalizujemy się w prowadzeniu Ksiąg Przychodów i Rozchodów dla firm i przedsiębiorstw. Służą one ewidencjonowaniu wszelkich zdarzeń gospodarczych w uproszczonej formie. Z tego powodu często nazywane są również „małą księgowością”. Ich prowadzenie polega na rejestrowaniu wszystkich przychodów wynikających ze sprzedaży produktów, usług, a także kosztów poniesionych na poczet prowadzenia działalności. Podstawą każdego zapisu w Księdze Przychodów i Rozchodów są faktury oraz inne dokumenty księgowe, które mogą potwierdzić fakt sprzedaży lub dokonania zakupu. Co istotne, wszystkie wpisy muszą być uzupełniane w sposób terminowy i bezbłędny. Do prowadzenia KPiR zobowiązane są wszystkie działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości kwoty 2 000 000 euro netto w polskiej walucie.

 

Zakres usług Biura Rachunkowego w ramach prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów

W ramach oferty naszego Biura Rachunkowego zajmujemy się m.in.:

  • prowadzeniem KPiR w formie papierowej oraz elektronicznej,
  • sporządzaniem wszystkich ewidencji i rozliczeń spółki,
  • przygotowywaniem sprawozdań statystycznych do GUS,
  • pełnieniem kontroli nad dokumentami formalno-rachunkowymi,
  • sporządzaniem comiesięcznych deklaracji,
  • wykonywaniem rozliczeń rocznych,
  • okresowym (miesięcznym lub kwartalnym) rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • wiele innych.

Powierzenie nam prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów to gwarancja oszczędności czasu, a także pewność, iż opracowywany dokument jest w pełni poprawny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszamy do współpracy!